Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2019

Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
To wcale nie tak, że dorośli przestają się kochać. Mnóstwo osób jest razem przez wiele lat, aż do dnia, w którym jedno umiera. Jednak są też tacy, którzy się rozstają, z wielu powodów. Czasem miłości jest zbyt mało i nie starcza na długo, czasem jest jej tak dużo, że krępuje ich i ogranicza. Wówczas nie czują się wolni. Zawsze jednak powinni się rozstać, jeśli osobno mogą być szczęśliwsi.
— Katarzyna Rygiel - 'Pod powiekami'
Reposted fromwetryagain wetryagain vianieobecnosc nieobecnosc
7842 3363 390
Reposted frombun bun vianieobecnosc nieobecnosc
„Moja skóra zmieniła się w porcelanę, w kość słoniową, w stal”.
— Sansa Stark [George R. R. Martin, Nawałnica mieczy, tom II: Krew i złoto, tłum. Michał Jakuszewski]
Reposted from1ncognito 1ncognito vianieobecnosc nieobecnosc

Bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi

za waszą czułość w nieczułości świata
za niepewność wśród jego pewności

Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie innych tak, jak siebie samych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że odczuwacie niepokój świata
jego bezdenną ograniczoność i pewność siebie

Bądźcie pozdrowieni
za potrzebę oczyszczenia rąk z niewidzialnego brudu świata
za wasz lęk przed bezsensem istnienia

Za delikatność nie mówienia innym tego, co w nich widzicie

Bądźcie pozdrowieni
za waszą niezaradność praktyczną w zwykłym
i praktyczność w nieznanym
za wasz realizm transcendentalny i brak realizmu życiowego

Bądźcie pozdrowieni
za waszą wyłączność i trwogę przed utratą bliskich
za wasze zachłanne przyjaźnie i lęk, że miłość mogłaby umrzeć jeszcze przed wami

Bądźcie pozdrowieni
za waszą twórczość i ekstazę
za nieprzystosowanie do tego co jest, a przystosowanie do tego, co być powinno

Bądźcie pozdrowieni
za wasze wielkie uzdolnienia nigdy nie wykorzystane
za to, że niepoznanie się na waszej wielkości
nie pozwoli docenić tych, co przyjdą po was

Bądźcie pozdrowieni
za to, że jesteście leczeni
zamiast leczyć innych

Bądźcie pozdrowieni
za to, że wasza niebiańska siła jest spychana i deptana
przez siłę brutalną i zwierzęcą

za to, co w was przeczutego, niewypowiedzianego, nieograniczonego

za samotność i niezwykłość waszych dróg

bądźcie pozdrowieni nadwrażliwi

— Kazimierz Dąbrowski "Posłanie do nadwrażliwych"
Reposted fromyourtitle yourtitle vianieobecnosc nieobecnosc
Nie denerwować się ludźmi. Tak łatwo powiedzieć, a zrobić trudno. A przecież ludzie to tylko ludzie - znikną, przeminą. Dlaczego jesteśmy tak nierozsądni, aby obsesyjnie zadręczać się tym, jak widzą nas ci, którzy przecież nic dla nas nie znaczą, znikną z naszego życia? Przecież tak będzie. A nawet jeśli nie znikną, to co z tego? Dlaczego ich myśli mają coś znaczyć, skoro dla nich nie znaczymy nic?
— oni wszyscy kiedyś umrą.
Reposted fromwerterowska werterowska vianieobecnosc nieobecnosc

(Odeszli od siebie z powodu nieustalen...)

Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko
Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted frombeinthe beinthe vianieobecnosc nieobecnosc
9242 296e 390
Reposted fromkarahippie karahippie vianieobecnosc nieobecnosc
„Po wielu latach, z twarzą przez zmarszczki zoraną,
Opowiem to, z westchnieniem i mglistym morałem:
Zdarzyło mi się niegdyś ujrzeć w lesie rano
Dwie drogi; pojechałem tą mniej uczęszczaną –
Reszta wzięła się z tego, że to ją wybrałem.”*

— * Robert Frost —„Droga nie wybrana” (tłum. St. Barańczak)
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianieobecnosc nieobecnosc
natura moja jest pluszowa, lecz w środku skrywam potłuczone szkło. bawcie się ze mną ostrożnie
— ignacy karpowicz, ballady i romanse
3227 0d90 390
Reposted fromRowena Rowena viahormeza hormeza
8604 41bc 390
Reposted fromxawery xawery viahormeza hormeza
8064 8f4f 390
Reposted fromrubinek rubinek viahormeza hormeza
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viahormeza hormeza
Gdy nie ma innego wyjścia, w końcu zaczynasz dawać radę.
— (...)
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viahormeza hormeza
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
Nasza głowa potrafi wyprodukować znacznie więcej piekła niż najgorsza rzeczywistość.
— Jacek Santorski
Reposted fromfindmyway findmyway viahormeza hormeza
7328 71b7 390

wilhelmina-fae:

Comet in Moominland ☄️

Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton “Zapomniany ogród”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viahormeza hormeza
8851 79a2 390
Reposted fromdjLangley djLangley viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl