Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

8096 6070 390

melisaminca:

me by Matus Kurdel

more on my blog, HERE

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaeta eta
2775 cd03 390
Reposted fromcroiea croiea viafajnychnielubie fajnychnielubie
Mam zamiar odejść i nie mam zamiaru oglądać się za siebie i nie mam zamiaru się żegnać. Żyłem sam, walczyłem sam, sam radziłem sobie z bólem. 
— James Frey, Milion małych kawałków
Reposted frommefir mefir viaannestesia annestesia

Nie jestem pewien do czego służy miłość, ale tak mniej więcej wydaje mi się, że do kupowania Ci świeżego chleba, gdy jeszcze śpisz, do podawania ręcznika gdy wychodzisz spod prysznica, do parzenia Ci kawy i przyjmowania za to uśmiechu, do chowania Cię pod parasolem albo w dłoniach, do niewierzenia w cellulitis, do niewidzenia zmarszczki, do słuchania z Tobą muzyki i spacerowania palcami po Tobie.

— P. Adamczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viaannestesia annestesia

August 14 2017

9429 d65c 390
Znasz to uczucie, że jesteś w jakimś miejscu i pytasz sam siebie, co tu robisz? Ze mną jest tak cały czas, skręca mnie, żeby sobie pójść. Z każdego miejsca, w którym jestem, do innego. To nie ma końca.
— Etgar Keret
3632 dbce 390
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaToshi Toshi
5520 e53f 390
Sztuczne fiolki
Reposted frompiehus piehus viaToshi Toshi
Na pytanie "co słychać?" chciałem zabijać.
— Błażej Przygodzki, Dziennik samobójców
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viazabka zabka
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viahormeza hormeza
4365 82c3 390
Reposted fromSsomething Ssomething viahormeza hormeza
Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahormeza hormeza
1893 60d9 390
udawajmy, że my też
Reposted fromohhh ohhh viahormeza hormeza
3756 00f5 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viahormeza hormeza
3713 b157 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viahormeza hormeza
3712 08e0 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianezavisan nezavisan
4835 6108 390
This chandelier casts the shadows of a forest of trees!
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu vianezavisan nezavisan
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny vianezavisan nezavisan
Zrozumcie, że język może ukryć prawdę, ale oczy - nigdy.
— Michaił Bułhakow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl